Koło studenckie

 

 Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Otolaryngologii

 

Serdecznie zapraszamy studentów III-VI roku kierunku lekarskiego na spotkanie organizacyjne SKN przy Klinice Otolaryngologii, które odbędzie się 26 października o godzinie 18.30 za pośrednictwem platformy MS Teams. Omówione zostaną sprawy bieżące oraz szczegóły działalności koła. Opiekunem koła jest dr Joanna Szaleniec. 

 

Do pracy w kole zapraszamy wyłącznie osoby szczególnie zainteresowane otolaryngologią. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc osoby zainteresowane dołączeniem do koła prosimy o przesłanie do dr Joanny Szaleniec krótkiej informacji o sobie oraz prezentacji, którą wygłoszą na pierwszym spotkaniu Koła. Prezentacja powinna trwać 3-5 minut i dotyczyć tematu z dziedziny otolaryngologii, który szczególnie interesuje kandydata. Ostateczny termin nadsyłania prezentacji to 23 października. Osoby, które w poprzednich latach prezentowały swoje prace na spotkaniach Koła są proszone tylko o kontakt mailowy z dr Joanną Szaleniec (joanna.szaleniec@uj.edu.pl ), natomiast nie ma wymogu przygotowania nowej prezentacji 

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z przewodniczącą koła: iga.grabarczyk@student.uj.edu.pl 

 
 

 

 

Wielkość fontu
Kontrast