Koło studenckie

 

 Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Otolaryngologii

 

Rekrutacja do Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Otolaryngologii. 

Studenci zainteresowani pracą w Kole proszeni są o przesłanie krótkiej informacji o sobie i swoich zainteresowaniach (motywacji do udziału w zajęciach tego właśnie Koła). 

Ponadto należy przesłać prezentację, która będzie później prezentowana na spotkaniu koła. Należy w tym celu wybrać i opracować temat z dziedziny laryngologii, który szczególnie interesuje kandydata. Prezentacja powinna zawierać maksymalnie 10 slajdów, maksymalny czas prezentacji to 10 minut. Konieczne jest podanie literatury, z której student korzystał (może to być pojedynczy artykuł lub kilka artykułów, natomiast nie można korzystać wyłącznie z treści zawartych w podręcznikach). Pracę należy przygotować samodzielnie, na etapie rekrutacji nie przewiduje się pracy w grupach. 

Studenci, którzy już wcześniej pracowali w Kole przy Klinice Otolaryngologii i byli autorami lub współautorami prezentacji na konferencje lub spotkania Koła, nie muszą przygotowywać nowych prezentacji, ale mogą w procesie rekrutacji powołać się na swoje wcześniejsze prace. 

Wstępne zgłoszenia prosimy przesyłać do 13 października 2022.

Prezentację i informację o sobie należy przesłać na adres e-mail: joanna.szaleniec@uj.edu.pl w terminie do 21 października 2022.

Pierwsze spotkanie koła odbędzie się 26 października 2022 (środa) o godzinie 19.00.  Spotkanie odbędzie się na MS Teams.