Zespół

Klinikę tworzy zespół wykwalifikowanych specjalistów pod wodzą Profesora Jerzego Tomika.

Kierownik
Dr hab. med. Jerzy Tomik Prof. UJ CM

Prof. dr hab. med. Jacek Składzień
Dr hab. med. Maciej Wiatr Prof. UJ CM
Dr hab. med. Agnieszka Wiatr
Dr med. Piotr Muszyński
Dr med. Karolina Hydzik-Sobocińska
Dr med. Marcin Konior
Dr med. Joanna Szaleniec
Dr med. Patryk Hartwich
Dr n. med. inż. Sebastian Kocoń
Lek. med.  Aleksandra Sucherska
Lek. med. Marcin Rudziński
Mgr Beata Wróbel