Zespół

Klinikę tworzy zespół wykwalifikowanych lekarzy specjalistów pod wodzą Profesora Jacka Składzienia, pełniącego funkcję Ordynatora i Kierownika Kliniki już od 1999r.
Zespół składa się z pracowników Katedry i Kliniki Otolaryngologii UJ CM, pracowników Oddziału Klinicznego Otolaryngologii Szpitala Uniwersyteckiego oraz rezydentów zatrudnionych na podstawie umów rezydenckich zawartych z Ministerstwem Zdrowia.

Kierownik
Prof. dr hab. med. Jacek Składzień

Kierownik Kliniki Otolaryngologii UJ CM Prof. dr hab. med. Jacek Składzień
Z-ca Kierownika
Prof. dr hab. med. Paweł Stręk

Lekarze
Dr hab. med. Jerzy Tomik Prof. UJ CM
Dr hab. med. Maciej Wiatr

Dr med. Agnieszka Wiatr
Dr med. Aleksandra Grudzień-Ziarno
Dr med. Jolanta Gawlik
Dr med. Karolina Hydzik-Sobocińska
Dr med. Katarzyna Zajdel
Dr med. Marcin Konior
Dr med. Marian Kurzyński
Dr med. Wojciech Leon Popielski
Dr med. Joanna Szaleniec
Dr med. Agnieszka Wróbel
Dr med. Patryk Hartwich
Lek. med. Katarzyna Wieszczek

 

Rezydenci
Lek. med. Agata Augustyniak
Lek. med. Agnieszka Bator
Lek. med. Barbara Stąporek
Lek. med. Katarzyna Uliasz-Jawor
Lek. med. Klaudia Sowula
Lek. med. Anita Zawiska
Lek. med. Anna Chromik-Legień 
Lek. med. Kamila Stolcman 
Lek. med. Marta Biel 
Lek. med Kamila Sołtysik
Lek. med. Aleksandra Sucherska
Lek. med. Maria Przeklasa
Lek. med. Mateusz Dworak 
Lek. med. Krzysztof Cabała
Lek. med. Krzysztof Drąg

Anestezjolodzy
Dr med. Piotr Loch
Dr med. Renata Witkowska-Mańko
Lek. med. Dybaś Justyna
+ lekarze rezydenci

Diagnostyka słuchu
Dr n. med. inż. Sebastian Kocoń
Danuta Serafin

Psycholog
mgr Justyna Puła

Przełożone Pielęgniarek:
p.o. Oddziałowej OK Otolaryngologii: mgr Władysława Rękiewicz
Oddział Kobiet : mgr Irena Mielniczek
Oddział Męski: Urszula Furtek
Oddział Pooperacyjno-Wybudzeniowy: mgr Władysława Rękiewicz
Blok Operacyjny: Maria Rogowska

Wielkość fontu
Kontrast