Historia

Klinika Otolaryngologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego jest najstarszą kliniką w Polsce, w której leczone są choroby uszu, nosa, gardła, krtani oraz głowy i szyi. Jej początki sięgają końca XIX wieku.

Już w 1879 roku Przemysław Wiktor Odrowąż-Pieniążek po habilitacji na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzymał pozwolenie na bezpłatne prowadzenie wykładów z laryngologii i rynologii na Uniwersytecie, a w roku 1894 powstał samodzielny oddział laryngologiczny w Szpitalu św. Łazarza. Wówczas składał się on z 10 łóżek. Przemysław Pieniążek kierował Kliniką do swojej śmierci w roku 1916.
Później, w latach 1916 – 1934 kierownictwo krakowskiej laryngologii przejęli jego asystenci – Franciszek Nowotny oraz Aleksander Baurowicz.

Klinika Oto-Rhino-Laryngologi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 1932r.

Klinika Oto-Rhino-Laryngologi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 1932r.

 

W 1934 roku kierownikiem Kliniki został Jan Miodoński i pełnił tę funkcję do dnia 6 listopada 1939, kiedy to został aresztowany i wraz ze 182 krakowskimi naukowcami wtrącony do obozu zagłady w Sachsenhausen w ramach „Sonderaktion Krakau”.
Po tym wydarzeniu Klinika została zamieniona na oddział szpitalny, którym kierował dr Wiktor Hassmann. W oddziale jednak poza działalnością medyczną, szkolono konspiracyjnie otolaryngologów oraz udzielano pomocy członkom ruchu oporu.

Zespół Lekarski Kliniki Oto-Rhino-Laryngologicznej w Krakowie 1934r.

Zespół Lekarski Kliniki Oto-Rhino-Laryngologicznej w Krakowie 1934r.

Prof. Jan Miodoński przeżył wojnę i w 1946 roku powtórnie wziął w swoje ręce ster krakowskiej otolaryngologii z nowymi powojennymi wyzwaniami. Dzięki jego staraniom postawiono budynek, w którym do obecnej chwili Katedra i Klinika ma swoją siedzibę.
W tym czasie w Klinice opracowywano i wdrażano nowe metody terapii, jak np.: operacje mikrochirurgiczne ucha oraz chirurgiczne leczenie chorób nowotworowych krtani, w tym usunięcie połowicze pionowe krtani, znane w świecie od nazwiska autora laryngektomią pionową sposobem Miodońskiego. Za kierownictwa prof. Miodońskiego zaczęła rozwijać się także współpraca z wieloma zagranicznymi ośrodkami laryngologii i chirurgii głowy i szyi.

Prof. Jan Miodoński, jeden z najwybitniejszych polskich laryngologów.

Prof. Jan Miodoński, jeden z najwybitniejszych polskich laryngologów. Zarządzał Kliniką w latach: 1932 – 1963 (z wyłączeniem okresu II wojny światowej)

Działalność naukowo-dydaktyczna Kliniki była kontynuowana przez następnych kierowników Katedry i Kliniki Otolaryngologii Collegium Medicum: doc. Henryka Gansa (1963-1966), prof. dr hab. Jana Sekułę (1966-1990) oraz prof. dr hab. Eugeniusza Olszewskiego (1990-1999). Stale unowocześniano również wyposażenie poradni i pracowni przyklinicznych: audiologicznej, alergologicznej oraz foniatrycznej.

W latach 1999-2021 kierownikiem Katedry i Kliniki był prof. dr hab. Jacek Składzień , kultywując i rozwijając wieloletnie tradycje w zakresie działalności naukowej, edukacyjnej i medycznej.

W roku 2021 kierownictwo Katedry i Kliniki objął  dr hab. med. Jerzy Tomik Prof. UJ.

Na uwagę zasługuje fakt, iż 09.01.2010 Katedra i Klinika Otolaryngologii została przeniesiona do nowo wybudowanych obiektów Szpitala Uniwersyteckiego na ul. Macieja Jakubowskiego 2 w Krakowie.

Katedra i Klinika Otolaryngologii Collegium Medicum stała się zalążkiem powstania Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi na terenie Małopolski. W 1946 roku powołano Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów pod przewodnictwem prof. Jana Miodońskiego. O wkładzie i znaczeniu Kliniki w działalność Towarzystwa świadczy fakt utworzenia w 1964 roku Funduszu Nagród Naukowych im. Jana Miodońskiego za najlepsze prace naukowe w zakresie otolaryngologii.
Kierownicy
Prof. dr hab.Przemyslaw Pieniazek 1879-1916
Prof. dr hab.Franciszek Nowotny 1916-1919 (wspolnie z Aleksandrem Baurowiczem do 1923)
Prof. dr hab.Aleksander Baurowicz 1919-1934
Prof. dr hab. Jan Miodoński 1934 – 1963
Doc. Henryk Gans (p.o. kierownika) 1963-1966
Prof. dr hab. Jan Sekuła 1966-1990
Prof. dr hab. Eugeniusz Olszewski 1990-1999
Prof. dr hab. Jacek Składzień 1999-2021                                                                                                                                                             dr hab. med. Jerzy Tomik Prof. UJ od 2021

Szczegółowe informacje znajdują się w opracowaniu prof. Jana Sekuły pt. „Działalność naukowo-dydaktyczna Kliniki Otolaryngologicznej”(wyd. AM Kraków 1979).