Działalność

Działalność dydaktyczna

W zakresie Katedry i Kliniki Otolaryngologii UJ CM prowadzona jest działalność dydaktyczna. W ciągu całego roku akademickiego prowadzone są zajęcia zarówno ze studentami polskimi, jak i zagranicznymi. Katedra i Klinika Otolaryngologii UJ CM kształci rocznie około 200 studentów medycyny.

Zajęcia obejmują następujące wydziały:

Wydział Lekarski:
– Kierunek Lekarski – rok V – przedmiot Otolaryngologia
– Kierunek Lekarsko – Dentystyczny – przedmiot Choroby Narządów Zmysłów
(zajęcia koordynowane z Katedrą Neurologii i Katedrą Okulistyki)
– Kierunek Dietetyka

Wydział Nauk o Zdrowiu:
– Kierunek Elektroradiologia
– Szkoła Medyczna Dla Obcokrajowców:
– cykl 4-letni
– cykl 6-letni

 

Działalność naukowa

W Katedrze i Klinice Otolaryngologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzone są badania nad biologią, diagnostyką i leczeniem:
– chorób nowotworowych uszu, oczodołów, nosa, zatok przynosowych, gardła, krtani i gruczołów ślinowych
– schorzeń zapalnych wszystkich narządów laryngologicznych, a tradycyjnie i historycznie nad sposobami
leczenia operacyjnego patologii ucha
– patologii przełyku z wykorzystaniem aparatury do pomiaru ciśnień przełykowych

Pracownicy Kliniki publikują rocznie około 20 prac w recenzowanych czasopismach, a dalszych 20 innych jest prezentowana na zjazdach i konferencjach w kraju i za granicą.