Działalność

Działalność lecznicza

Działalność lecznicza realizowana jest w zakresie Poradnii Otolaryngologicznej oraz Oddziału Klinicznego Otolaryngologii Szpitala Uniwersyteckiego . Leczone są tu wszystkie schorzenia laryngologiczne operacyjnie i zachowawczo. Wykonywane jest ok. 3000 operacji rocznie na 4 niezależnych salach operacyjnych. Udzielanych jest rocznie ponad 30 000 porad.

Oddział Kliniczny Otolaryngologii SU posiada specjalistyczny sprzęt operacyjny i diagnostyczny oraz pracownie pomagające w diagnostyce chorób laryngologicznych leczonych w Poradni Przyklinicznej.
Klinika jest kolebką pierwszych operacji poprawiających słuch, leczących zmiany zapalne i nowotwory uszu, nosa i zatok przynosowych, oczodołu, gardła i krtani. Na stołach operacyjnych, w zależności od potrzeb wykonuje się precyzyjne operacje pod mikroskopem i wielogodzinne operacje onkologiczne wymagające rekonstrukcji twarzy czy szyi po wycięciu nowotworu.

Oddział Kliniczny Otolaryngologii SU zajmuje się przede wszystkim leczeniem:
– schorzeń ucha środkowego i wewnętrznego i ich leczeniem operacyjnym
– fizjologią i patologią nosa i zatok przynosowych i ich leczeniem operacyjnym, w tym endoskopowym (FESS)
– diagnostyką i leczeniem schorzeń nowotworowych narządów laryngologicznych
– leczeniem guzów oczodołu
– wszczepieniem implantów na przewodnictwo kostne

W ramach działalności leczniczej Kliniki tzn. w zakresie Szpitala Uniwerysteckiego i kontraktu z NFZ na terenie Kliniki znajduje się:

Poradnia Otolaryngologiczna
Przy Oddziale Klinicznym Otolaryngologii UJ CM w Krakowie od lat działa poradnia przykliniczna. Udzielanych jest w niej rocznie ponad 30 000 porad. W Poradni leczone są wszystkie schorzenia laryngologiczne, nie wyłączając zmian nowotworowych w obrębie głowy i szyi.

Pracownia Audiologiczna
Wyposażona w nowoczesny sprzęt do badań audiologicznych pracownia służy precyzyjnemu badaniu słuchu Pacjentów. Wykonywany jest w niej pełny profil badań audiologicznych.

Pracownia Foniatryczna
Badania przeprowadzane w pracowni pozwalają na całkowitą ocenę gardła, krtani i strun głosowych.

Pracownia Badań Równowagi
Nowoczesna platforma do diagnostyki ucha pozwala na kompleksowe badanie oraz diagnostykę wszelkich zaburzeń w obrębie narządu równowagi.

Pracownia Mikroskopii Skaningowej
Pracownia służąca diagnozowaniu najtrudniejszych przypadków: wyposażona w mikroskop elektronowy skaningowy, dar Ojca Świętego Jana Pawła II.

Gabinet diagnostyczno – zabiegowy
Gabinet wyposażony jest w nowoczesny endoskop służący precyzyjnej ocenie stanu nosa i zatok przynosowych zarówno przed i po zabiegach operacyjnych.

Działalność dydaktyczna

W zakresie Katedry i Kliniki Otolaryngologii UJ CM prowadzona jest działalność dydaktyczna. W ciągu całego roku akademickiego prowadzone są zajęcia zarówno ze studentami polskimi, jak i zagranicznymi. Katedra i Klinika Otolaryngologii UJ CM kształci rocznie około 200 studentów medycyny.

Zajęcia obejmują następujące wydziały:

Wydział Lekarski:
– Kierunek Lekarski – rok V – przedmiot Otolaryngologia
– Kierunek Lekarsko – Dentystyczny – przedmiot Choroby Narządów Zmysłów
(zajęcia koordynowane z Katedrą Neurologii i Katedrą Okulistyki)
– Kierunek Dietetyka

Wydział Nauk o Zdrowiu:
– Kierunek Elektroradiologia
– Szkoła Medyczna Dla Obcokrajowców:
– cykl 4-letni
– cykl 6-letni

Działalność naukowa
W Katedrze i Klinice Otolaryngologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzone sa badania nad biologią, diagnostyką i leczeniem:
– chorób nowotworowych uszu, oczodołów, nosa, zatok przynosowych, gardła, krtani i gruczołów ślinowych
– schorzeń zapalnych wszystkich narzadów laryngologicznych, a tradycyjnie i historycznie nad sposobami
leczenia operacyjnego patologii ucha
– patologii przełyku z wykorzystaniem aparatury do pomiaru ciśnień przełykowych

Pracownicy Kliniki publikują rocznie około 20 prac w recenzowanych czasopismach, a dalszych 20 innych jest prezentowana na zjazdach i konferencjach w kraju i za granicą.

Wielkość fontu
Kontrast