Informacje dla studentów

Obowiązujący podręcznik dla studentów wydziału lekarskiego i lekarsko-dentystycznego to:

Otorynolaryngologia. Seria Crash Course

A. Viktor, S. Linke, C. Dahlmann

 

Rozkład zajęć z laryngologii V rok WL
Kierunek Lekarski 2020/2021

Seminarium I
8:30 – 09:30

Seminarium II
9:45 – 10:45
(seminaria odbywają się w bibliotece Kliniki)

Ćwiczenia
10:45 – 12:15
(zajęcia z asystentami)

 

Zaliczenie – na podstawie obecności (dopuszczalna 1 nieobecność)

Egzamin testowy:
50 pytań
(zakres pytań: wykłady, seminaria, ćwiczenia, zalecane podręczniki)
(do zdania wymagany min. 50% + 1 pkt. = 26 pkt.)

 

TEMATY SEMINARIÓW:

1. Patologia oczodołu Prof. Jacek Składzień
2. Wybrane zagadnienia otologiczne 1 Prof. Jerzy Tomik
3. Wybrane zagadnienia otologiczne 2 Prof. Jerzy Tomik
4. Wybrane zagadnienia otologiczne 3 Dr hab. Maciej Wiatr
5. Patologie gruczołów ślinowych Dr Marcin Konior
6. Schorzenia nowotworowe krtani, gardła i jamy ustnej Dr Joanna Szaleniec
7. Zapalenie zatok przynosowych Dr Joanna Szaleniec
8. Problemy alergologiczne w laryngologii Dr Jolanta Gawlik
9. Obturacyjny bezdech senny Dr Jolanta Gawlik
10. Stany nagłe w laryngologii, chirurgii głowy i szyi Dr Agnieszka Wiatr
11. Nowotwory jamy ustnej i gardła Dr Agnieszka Wiatr
12. Krwawienie z górnych dróg oddechowych Dr Karolina Hydzik-Sobocińska
13. Powikłania przewlekłego zapalenia zatok przynosowych Dr Patryk Hartwich
14. Patologia pierścienia Waldeyera Dr Piotr Muszyński
15. Laryngologiczne aspekty choroby refluksowej Dr Piotr Muszyński
16 Schorzenia ucha zewnętrznego, urazy  oraz wady rozwojowe ucha Dr Piotr Muszyński
17. Wybrane zagadnienia diagnostyki audiologicznej 1 Dr Sebastian Kocoń
18. Wybrane zagadnienia diagnostyki audiologicznej 2 Dr Sebastian Kocoń
19. Współpraca interdyscyplinarna w otolaryngologii Lek. Remigiusz Ziarno
20. Rehabilitacja otolaryngologiczna Lek. Remigiusz Ziarno

 

 

FAKULTET

„NOWOCZESNE METODY DIAGNOSTYKI I TERAPII NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI”

  Seminaria:

  1. Wprowadzenie do diagnostyki i terapii schorzeń zakresu głowy i szyi. (Badanie laryngologiczne, diagnostyka ambulatoryjna, wady wrodzone, schorzenia zapalne, nowotwory wstępna diagnostyka i terapia).

3x 45 minut  (dr A Wiatr)

  1. Nowotwory krtani. Tracheotomia, konikotomia, tracheostomia

 2×45 minut (dr hab. M. Wiatr)

  1. Diagnostyka obrazowa w nowotworach głowy i szyi (USG, TK, MRI, scyntygrafia)

1x 45 minut (dr A. Wiatr)

  1. Nowotwory ucha 1x 45 minut (dr hab. M. Wiatr)
  2. Nowotwory gardła 1×45 minut ( dr A Wiatr)
  3. Nowotwory gruczołów ślinowych 1x 45 minut (dr hab. M. Wiatr)
  4. Nowotwory jamy nosowej i zatok obocznych nosa. Schorzenia onkologiczne oczodołu

              1x 45 minut ( dr A Wiatr)

 Ćwiczenia:

 Poniedziałek:

Diagnostyka laryngologiczna chorego z podejrzeniem choroby nowotworowej (badanie laryngologiczne – ćwiczenia praktyczne)   4x 45 minut (dr hab. Maciej Wiatr/ dr A Wiatr)

 Wtorek:

Diagnostyka ultrasonograficzna Kurs USG . Ćwiczenia praktyczne 4x 45 minut (dr A Wiatr)

Środa:

Konsylium onkologiczne  4x 45 minut (dr hab. Maciej Wiatr/ dr A Wiatr)

 Czwartek:

Blok operacyjne

 Piątek:

Blok operacyjny

Rozkład zajęć ma charakter orientacyjny i może uleć zmiana w zależności od dostępu do sal operacyjnych.

Wielkość fontu
Kontrast