Informacje dla studentów

Uwaga:

Obowiązujący podręcznik dla studentów wydziału lekarskiego i lekarsko-dentystycznego to:

Otorynolaryngologia. Seria Crash Course

A. Viktor, S. Linke, C. Dahlmann

 

Rozkład zajęć z laryngologii V rok WL
Kierunek Lekarski 2019/2020

Seminarium I
8:30 – 09:30

Seminarium II
9:45 – 10:45
(seminaria odbywają się w bibliotece Kliniki)

Ćwiczenia
10:45 – 12:15
(zajęcia z asystentami)

 

Zaliczenie – na podstawie obecności (dopuszczalna 1 nieobecność)

Egzamin testowy:
50 pytań
(zakres pytań: wykłady, seminaria, ćwiczenia, zalecane podręczniki)
(do zdania wymagany min. 50% + 1 pkt. = 26 pkt.)

 

TEMATY SEMINARIÓW:

 

1. Patologia oczodołu Prof. Jacek Składzień
2. Techniki endoskopowe w otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi Prof. Paweł Stręk
3. Wybrane zagadnienia otologiczne 1 Prof. Jerzy Tomik
4. Wybrane zagadnienia otologiczne 2 Dr hab. Maciej Wiatr
5. Patologie gruczołów ślinowych Dr Marcin Konior
6. Schorzenia nowotworowe krtani, gardła i jamy ustnej Dr Joanna Szaleniec
7. Zapalenie zatok przynosowych Dr Joanna Szaleniec
8. Problemy alergologiczne w laryngologii Dr Jolanta Gawlik
9. Obturacyjny bezdech senny Dr Jolanta Gawlik
10. Stany nagłe w laryngologii, chirurgii głowy i szyi Dr Agnieszka Wiatr
11. Nowotwory jamy ustnej i gardła Dr Agnieszka Wiatr
12. Krwawienie z górnych dróg oddechowych Dr Karolina Hydzik-Sobocińska
13. Powikłania przewlekłego zapalenia zatok przynosowych Dr Patryk Hartwich
14. Patologia pierścienia Waldeyera Dr Piotr Muszyński
15. Laryngologiczne aspekty choroby refluksowej Dr Piotr Muszyński
16 Schorzenia ucha zewnętrznego, urazy  oraz wady rozwojowe ucha Dr Piotr Muszyński
17. Wybrane zagadnienia diagnostyki audiologicznej 1 Dr Sebastian Kocoń
18. Wybrane zagadnienia diagnostyki audiologicznej 2 Dr Sebastian Kocoń
19. Współpraca interdyscyplinarna w otolaryngologii Lek. Remigiusz Ziarno
20. Rehabilitacja otolaryngologiczna Lek. Remigiusz Ziarno
Wielkość fontu
Kontrast