Informacje dla studentów

Rozkład zajęć z laryngologii IV rok WL
Kierunek Lekarski 2022/2023

Grupa III lekarski + Analityka + Elektroradiologia – 14 grudnia do 5 stycznia

Grupa X lekarski + Analityka + Elektroradiologia – 09 do 20 stycznia

 

 

Obowiązujący podręcznik dla studentów wydziału lekarskiego i lekarsko-dentystycznego to:

A. Viktor, S. Linke, C. Dahlmann „Otorynolaryngologia.” Seria Crash Course. Wyd. Edra Urban & Partner (wyd. 1, 2009)

Dla zainteresowanych poszerzeniem wiadomości:
G. Grevers, H. Iro, R. Probst. „Otolaryngologia.” Wyd. Edra Urban & Partner (wyd. 1, 2019)

 

Koordynator: dr n. med. Joanna Szaleniec, e-mail joanna.szaleniec@uj.edu.pl

 

Zaliczenie – na podstawie obecności.

Egzamin testowy:
50 pytań
(zakres pytań: wykłady, seminaria, ćwiczenia, zalecane podręczniki)
(do zdania wymagany min. 50% + 1 pkt. = 26 pkt.)

Zajęcia z odbywają się w Szpitalu Uniwersyteckim przy ul. Jakubowskiego 2 w budynku I (niebieskim) na 4 piętrze. Na rozpoczęcie ćwiczeń proszę czekać przed wejściem na oddział otolaryngologii. Seminaria odbywają się na sali seminaryjnej oddziału. Informacje dotyczące asystentów prowadzących zajęcia dla poszczególnych grup znajdują się w gablocie przed oddziałem.

Rozkład zajęć:

8.00-9.10 ćwiczenia

9.10-9.30 przerwa

9.30-10.25 seminarium

10.30-11.25 seminarium

Ze względu na konieczność koordynacji zajęć z pracą bloku operacyjnego oraz innymi obowiązkami dydaktycznymi pracowników Katedry, sporadycznie mogą być konieczne modyfikacje planu zajęć. Informacje będą przekazywane na bieżąco przez USOS mail, udostępniane w gablocie przed oddziałem i przekazywane przez asystentów.

Prosimy, aby na ćwiczenia Studenci przychodzili przebrani (bluza, spodnie, przebrane buty), ponieważ część zajęć będzie prowadzona na salach operacyjnych. Nie ma potrzeby przynoszenia stetoskopów.

Tematy seminariów 2022/2023 – wydział lekarski

1

Prof. Jacek Składzień

Propedeutyka otolaryngologii

2

Prof. Jerzy Tomik

Wybrane zagadnienia otologiczne 1

3

Prof. Jerzy Tomik

Wybrane zagadnienia otologiczne 2

4

Prof. Maciej Wiatr

Wybrane zagadnienia otologiczne 3

5

Dr Sebastian Kocoń

Diagnostyka audiologiczna 1

6

Dr Sebastian Kocoń

Diagnostyka audiologiczna 2

7

Dr Piotr Muszyński

Patologia pierścienia Waldeyera

8

Dr Mateusz Dworak

Obwodowe porażenia nerwu twarzowego

9

Dr Marcin Konior

Patologie gruczołów ślinowych

10

Dr Karolina Hydzik-Sobocińska

Krwawienia z nosa

11

Dr Remigiusz Ziarno

Wybrane zagadnienia foniatryczne

12

Dr Agnieszka Wiatr

Stany nagłe w otolaryngologii (1)

13

Dr Agnieszka Wiatr

Stany nagłe w otolaryngologii (2)

14

Dr Joanna Szaleniec

Zapalenia zatok przynosowych

15

Dr Joanna Szaleniec

Zawroty głowy w praktyce otolaryngologicznej

16

Dr Patryk Hartwich

Powikłania zapaleń zatok przynosowych

17

Dr Piotr Muszyński

Laryngologiczne aspekty choroby refluksowej

18

Dr Piotr Muszyński

Zaburzenia rozwojowe ucha, choroby ucha zewnętrznego

19

Dr Aleksandra Sucherska

Nowotwory jamy ustnej i gardła środkowego

20

Dr Aleksandra Sucherska

Nowotwory krtani

 

FAKULTET

„NOWOCZESNE METODY DIAGNOSTYKI I TERAPII NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI”

  Seminaria:

  1. Wprowadzenie do diagnostyki i terapii schorzeń zakresu głowy i szyi. (Badanie laryngologiczne, diagnostyka ambulatoryjna, wady wrodzone, schorzenia zapalne, nowotwory wstępna diagnostyka i terapia).

3x 45 minut  (dr A Wiatr)

  1. Nowotwory krtani. Tracheotomia, konikotomia, tracheostomia

 2×45 minut (dr hab. M. Wiatr)

  1. Diagnostyka obrazowa w nowotworach głowy i szyi (USG, TK, MRI, scyntygrafia)

1x 45 minut (dr A. Wiatr)

  1. Nowotwory ucha 1x 45 minut (dr hab. M. Wiatr)
  2. Nowotwory gardła 1×45 minut ( dr A Wiatr)
  3. Nowotwory gruczołów ślinowych 1x 45 minut (dr hab. M. Wiatr)
  4. Nowotwory jamy nosowej i zatok obocznych nosa. Schorzenia onkologiczne oczodołu

              1x 45 minut ( dr A Wiatr)

 Ćwiczenia:

 Poniedziałek:

Diagnostyka laryngologiczna chorego z podejrzeniem choroby nowotworowej (badanie laryngologiczne – ćwiczenia praktyczne)   4x 45 minut (dr hab. Maciej Wiatr/ dr A Wiatr)

 Wtorek:

Diagnostyka ultrasonograficzna Kurs USG . Ćwiczenia praktyczne 4x 45 minut (dr A Wiatr)

Środa:

Konsylium onkologiczne  4x 45 minut (dr hab. Maciej Wiatr/ dr A Wiatr)

 Czwartek:

Blok operacyjne

 Piątek:

Blok operacyjny

Rozkład zajęć ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie w zależności od dostępu do sal operacyjnych.