Ostatnie Pożegnanie

Z ogromnym bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci 

Prof. dr hab. med. Pawła Stręka

Kierownika Oddziału Klinicznego Otolaryngologii
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Profesora Katedry i Kliniki Otolaryngologii UJ CM w Krakowie.

W osobie Zmarłego żegnamy wybitnego specjalistę
i cenionego, empatycznego lekarza.

Rodzinie i Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia
składają

Kierownik Katedry i Kliniki Otolaryngologii w Krakowie wraz ze wszystkimi współpracownikami

Non omnis moriar.”  (Horacy)


Powrót